Serveis tècnics i assessorament en treballs Topogràfics, Agrícoles, Forestals i Mediambientals

Empresa 1
Empresa 2
AGTOP, és una empresa especialitzada en el món de la Topografia, l’Agricultura i el medi ambient.

Oferim als nostres clients, serveis tècnics i assessorament en tot tipus de treballs topogràfics, agrícoles, forestals i mediambientals.

L’Empresa està ubicada a Sant Joan de les Abadesses i el seu àmbit d’actuació es distribueix per tot el territori català.

Es col·labora i es treballa amb professionals de diferents branques de l’Enginyeria, l’Arquitectura i gestió mediambiental, així com particulars i departaments tècnics de l’administració (Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputació, ICC).

Els professionals que treballen en aquesta empresa, tenen un àmplia experiència en el sector i una titulació adequada per tal que els treballs puguin presentar-se en qualsevol organisme oficial amb la garantia i qualitat necessària.
AGTOP, Enginyeria Agrícola i Topogràfica Euro Nord-21 S.L.P.

C/ Beat Miró, 11
17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES (Girona)
Tel. 972 722 330. / Fax 972 721 052.
agtop@agtop.cat